Motivet – Oktober 2020

Motiv:

Mjøstårnet

Varighet:

Avstemming er fra den 3. november til 30. november.