Nyheter

Veien framover

Finn ut om fototurer, motivet og medlemskap.

Høsten 2020

Nå har det nye styre hatt sitt første styremøte og vi har fått lagt noen planer for høsten.

Hva skjer med klubben framover?

Hva med medlemsmøter, konkurranser og fototurer?